Kaustisen Metsäkylän maamiesseuran perustavan kokouksen pöytäkirja

Kaustisen Metsäkylän maamiesseuran perustamiskokouksen
Pöytäkirja 1909
Pöytäkirja on tehty Kaustisen Metsäkylän perustavassa maamiesseuran kokouksessa Kaustisella
Penttilän talossa Helmikuun 23.päivä 1909
1 §
Tätä kokousta varten puheenjohtajaksi valittiin Kasperi Wirkkala ja pöytäkirjaa tekemään Aleksi
Wintturi
2 §
Kokous katsoi tarpeelliseksi perustaa Kaustisen kuntaan toinen maamiesseura, joka käsittää koko
Metsäkylän ja jonka toiminimi tulee olemaan Metsäkylän maamiesseura, joka pyytää yhtyä
paikallisseurana Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuraan.

Tässä perustetulle seuralle valittiin johtokunta ja valituksi tulivat: Alfred Jylhä, Aleksi Harjukoski,
Kusti Teirikangas, Matti Teirikangas, Alfred Hautakoski ja Aleksi Wintturi.
Varajäseniksi valittiin: Opettaja Emil Anttola, Heikki Tastula, Nikolai Viitala ja Antti Uusitalo
Paikalla luettu ja hyväksytty, kokouksen puolesta
Kasperi Wirkkala
Alfred Jylhä, Kusti Teirikangas, Matti Teirikangas, Kusti Jylhä, Aleksi Harjukoski, Aleksi Wintturi

Luettiin Kaustisen maamiesseuralle hyväksytyt säännöt, jotka hyväksyttiin muutoksitta.
Aleksi Wintturi

(Arkistoista kopioi Ensio Kaustinen 14.10.2020)