Tervetuloa Arviitiin!

TERVETULOA ARVIITIIN – Kaustisen historian ja elävän kulttuuriperinnön tietokantaan!

Kuluvana vuonna Kaustisen kunta viettää perustamisensa 150 juhlavuotta. Kunnanhallituksemme asettama juhlavuositoimikunta linjasi ensitöikseen, että kuluvaa juhlavuotta vietetään Kaustislaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemoilla.  Näin toimittaessa halutaan mahdollistaa se, että jokainen kuntamme asukas voi halutessaan vaikutta juhlavuoden vieton sisältöihin, osallistua niiden toteutukseen ja lopulta nauttia niiden tuloksista – yhdessä enemmän!

Edellä esitetyn pohjalta juhlatoimikunta päätyi kertaluontoisen historiakirjan sijaa tähän sähköiseen historiatietokantaan, jonka sisältöjen kirjoittajina ja aineistojen kokoajina voisi toimia meistä jokainen Kaustisen historiasta sekä elävästä kulttuuriperinnöstämme kiinnostunut ja innostunut henkilö.

Kannustammekin kaikkia viettämään kotikuntamme 150 juhlavuotta yhdessä muistelemalla, tutkimalla, keräämällä sekä tallentamalla rikasta historiaamme ja elävää kulttuuriperintöämme Arviiti -tietokantaan. Kaustisen kunnan toimesta olemme luoneet tämän sivuston pohjaksi, eräänlaiseksi pesämunaksi ja esimerkiksi tulevalle yhteiselle toiminnallemme ja tekemiselle. Nyt voitte tutusta pääpiirteittään ajatukseemme siitä miten sivusto toimii ja millaista tietoa voisimme tänne esimerkiksi tallentaa.  Kuntalaisfoorumissa 15.3.2018 julkaisemme sekä päätämme miten jatkamme yhdessä Arviiti -tietokannan eteenpäin viemisestä niin, että mahdollisimman moni innostuisi mukaan tähän toimintaa.

Kaustisen historian ja elävän kulttuuriperinnön tietokannalle on annettu nimeksi ARVIITI.  Haluamme nimeämisellä kunnioittaa kaustislaisen murresanojen ja perinteen kerääjän ja tallentajan Arvid Virkkalan (1897-1988) merkittävää ja arvokasta kotiseututyötä.

Arvoisa lukija, toivottavasti Arviiti Kaustisen historian ja elävän kulttuuriperinnön tietokannasta kehittyy vuosien mittaan laaja ja moniulotteinen Kaustisen ja kaustislaisuuden historian ja nykypäivän tietopankki. Nykyteknologia mahdollistaa meitä tuomaan Arviitin monipuolisia sisältöjä videolipeistä aina musiikkinäytteisiin – vain mielikuvitus on rajanamme!  Toivotamme antoisia hetkiä Arviitin parissa sekä haastamme Sinut mukaan tietokannan aineiston kartuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

 

Henry Paananen, sivistysjohtaja

Kai-Eerik Känsälä, Kaustinen 150 juhlatoimikunnan pj.

Arviiti – Uusimmat otsikot ja päivitykset

Saarikettu, Kalevi

7.5.2020

Lähes 40 vuotta kaustislaisten asialla Kalevi Saarikettu muistelee uraansa syntynyt 6.10.1942 Kaustisella maanviljelijä, kirjanpitäjä...

Kaustinen

6.5.2019

(kirjoittanut Otmar Myllymäki 1970-luvulla) Se on pitäjä Pohjanmaalla, jossa on kaksi jokea hallan syntysijoja tervan poltto...

Vanhoja loruja

6.5.2019

Aulis Tastulan (1934-2010) muistitietoa haastattelunauhalta Jyrkkä törmä Jylhäshen pikku tippa Timoshen hamhen heitto Hanhishen...

Kotikyläni

6.5.2019

(Kirjoittanut Liisa Myllymäki 1941-2017) Kerronpa teille kylästä tästä, joka sijaitsee Kaustisen pitäjässä. Köyhäjoki on kylämme...

Lataa lisää